Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Padişah Fermanları ve vergi icmal defterlerinde geçen 1224 yılında kurulmuş Onar Zaviyesi'nin Büyükocak Cemevinde hizmet görmüş Şeyh Hasan Onar evlatlarından Dedelerin isim listesi:

SehHasanOnarHizmet