Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Kitaplarım

Ismail Kaygusuz'un Araştırma-Inceleme Kitapları:

*Onar Dede Mezarlığı ve Şeyh Hasan Onar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul, 1983.

*Musahiblik, Alev Yayınları, Istanbul, 1991 (genişletilmiş 2. Baski, Alev Yayınları, Istanbul, 2004.)

*Alevilik'te Dar ve Pirleri, Alev Yayınları, Istanbul, 1993.

*Alevilik Inanç Kültür ve Siyaset Tarihi I, Alev Yayınları, Istanbul, 1995.

*Görmedigim Tanri'ya Tapmam, Genişletilmiş 2. Baskı, Su Yayınları, Istanbul, 2009.

*Hünkâr Hacı Bektaş Veli, Alev Yayınları, Istanbul, 1998.

*Alevilik, Diyanet Siyaset, Alev Yayınları, Istanbul, 2004.

*Hasan Sabbah ve Alamut (Öğretisi, tarihi, felsefesi), Su Yayınları, Istanbul, 2004.

*Anadolu Bilgeleri (Anadolu'yu aydınlatan düşün ve eylem adamları), Su Yayınları, Istanbul, 2005.

*Islam Imparatorluklarında Iktidar Mücadeleleri ve ALEVILIGIN DOGUŞU, Su Yayınları, Istanbul, 2005.

*Müslümanlik ve Hiristiyanliğın Inanç Öğretilerinde Öteki Gerçekler, Su Yayınları, Istanbul, 2006.

*Abdal Musa Sultan ve Velâyetname, Karacaahmet Sultan Derneği Yayınları, Istanbul, 2008.

*Ibn Bezzaz Vehhab Rahman, Makalat-i Şeyh Safi (Safvâtu's-Safa 4. Baba), Hazırlayan: Dr. Ismail Kaygusuz, Alevi Akademisi Yayınları, Ankara, 2009.

*Ummu'l Kitab, Bir Proto-Alevi Kaynağı Ummü'l Kitâb Hazırlayan: Dr. Ismail Kaygusuz, Demos Yayınları, Istanbul, 2009

*Imam Cafer Sadik Hazırlayan: Dr. Ismail Kaygusuz, Su Yayınları, Istanbul, 2021

       *Alevilik Üzerine Söyleşiler, Hazırlayan: Dr. İsmail Kaygusuz, Su Yayınları, Istanbul, 2021