Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

ARKEOLOG

(BOMBALAR)

BÖLÜM I


Perde arkasından sesler-

ASKERİ BAŞ YARGICIN SESİ: (Anlaşılmaz fısıltılardan sonra) Cumhur Güvenliği mahkemesinin saygı değer üyeleri! Türk silahlı kuvvetleri, devleti yıkmaya ve vatanı satmaya kararlı olan komünistlerin anarşi ve terörünün tam zamanında önünü kesmiştir. Devletimiz, vatanımız ve milletimizin güvenliği kahraman askerimizin emin ellerine geçmiştir. Onu bir avuç komünistin terörüne bırakamazdık. Hiç bir vatandaşın  burnunu kanatmadan yaptığımız budur. Anarşi ve terörü yaratmış olanlar veya bu girişimde bulunan ve bulunacaklar asla bağışlanmayacaklardır. Büyük asker Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, “ihtimal bazı kafalar gidecektir”. Onları hapisahane hücrelerinde beslemeye de niyetli değiliz. (Az susar) Saygı değer sivil üyeler! Bizler yargıcız, ama önce askeriz; emir kumanda zinciriyle çalışırız. Sizler de zayıf olsa, bu zincirin birer halkası durumundasınız.
TOPLU SES : (Zayıfça) Biz de sağlamız, güvenmelisiniz!
ASKERİ BAŞ YARGICIN SESİ : ( zayıf ve sesle) Elbette güveniyoruz; güvenmesek burada olmazdınız. Şimdi beni iyi dinleyiniz. Bu önemli dava için karar vermeyi size bırakıyorum. Bu dava için vereceğiniz yargı, sivil ve asker bağını güçlendirecektir.


BAŞ YARGICIN SESİ : (Şaşkın, heyecanlı, ama cesur ) Sayın başkanım, ben yirmi beş yıldır yargıçlık yapıyorum. Benim ve sivil meslekdaşlarımın hukuk bilgisi ve yargı deneyiminden kuşkulanarak, başımızda durup bizi sınavdan mı geçireceksiniz? Eğer öyleyse ben hemen istifaya hazırım.
TOPLU SES : Biz de...
ASKERİ BAŞ YARGICIN SESİ : (Gülerek) Sevgili meslekdaşlarım sözlerimi yanlış anladınız. Burada kalıp, sizi neden deneyecek mişim? Aynı Hukuk fakültesinden mezunuz. Üstelik siz ikinizle aynı dönemdeniz. Biz askeri davalarda deneyimliyiz, siz sivil... Tam tersine, bizim gitmemiz gerekiyor, ama size güvendiğim için davayı ertelemek istemiyorum. Zaten savcının sanıkla ilgili suçlamalarının çoğunu dinledik.İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığından şu anda aldığımız yazılı emir gereğince, bir brifinge katılmak zorundayız. Bizler buradaymışız, birlikteymişiz gibi davayı görünüz. Emir ve kumanda zinciriyle bağınızı kesmeden vicdanınızla başbaşasınız..

Devamını pdf oku...