Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

İsmal Kaygusuz'dan yeni bir Tiyatro oyunu

lukianAHİRETTE BİR DİKTATÖR
YA DA

SAMSATLI LUKİANOS’LA AHİRET RÜYASI

 

 

 

 

 

 

İSMAİL KAYGUSUZ

Prologos ve epilogos kişileri:
YAZAR, gelecekten gelen gezgin
LUKİANOS (LUKİYANOS), 2.yüzyıl gezgini, Süryani asıllı Samsatlı yazar
1.EŞEKLİ ADAM/EPHİALTES (EFİALTES) Lukianos’un çocukluk arkadaşı
2. EŞEKLİ ADAM/ YUSUF, Yazarın çocukluk arkadaşı
Ahiret Yolcuları Ve Mitolojik Kişiler:
KLOTHO (KLOTO)    İnsanların ipini eğiren kader tanrıçası
KHARON (HARON) Ahirete açılan kapılardan Aheron ırmağı kayıkçısı, ölüleri para karşılığında karşı kıyıya geçirir
MENİPPOS Doğaya uygun yaşayan köpeksi (cynic) felsefeci ruhu
HERMES Ruhlar sürüsünü ahirete götüren çok işlevli bir tanrı
KYNİSKOS (KİNİSKOS) Bir diğer köpeksi felsefeci ruhu
MEGAPENTHES (MEGAPENTES)  Tyrannos; zorba kral, diktatör ruhu
MYKİLLOS (MİKİLLOS)  Ayakkabıcı, ayakkabı tamircisi köşker ruhu
RADAMANTHYS (RADAMANTİS) Ahiret başyargıcı
TİSİPHONE (TİSİFONE)   Alkmaion‘la Manto’nun kızı, ölüler sürüsünü Hermes’ten teslim alıp yargıç huzuruna çıkaran, katillerden öç alan tanrıça
MİNOS    Ahiret yargıçlarından
SOSTRATOS   Bir katil ruhu

PERDE I
Prologos

SAHNE 1

Kırsal alanda bir yol ayrımında, “ONAR KÖYÜ Roma Kaya Mezarlarına 6 Km”yazılı bir levhanın direğine belini yaslamış oturan, yanında sırt çantasıyla yazarı görürüz. İlkbahar sonu bir öğleden sonrası 4-5 sıraları. Yazarın uzun bir yolculuktan geldiği anlaşılır; çok yorgun bir hali varsa da, sılaya kavuşmanın verdiği sevinç ve mutluluk yüzünden okunmaktadır.
YAZAR _; (Ayağa kalkar; derin derin soluk alır, ayakları üzerinde 360 derece dönerek çevreyi izlerken kendi kendine konuşur) Bu semtin adı Ömerbeg; karşı tarafta Kepez kayalıkları, sol tarafımda Göl Dağı yükseliyor. Tam elli yıl önce burada babamın çiftten saldığı öküzleri otlatıyordum, bizim mahalleden Haççik halanın oğlu Yusuf’la. Babam şu ileride, Yusuf’un babası da ötede Yığmaca’da çift sürüyorlardı. Babalarımız öğleye kadar tohum ektikleri evleği bitirip çifti salınca, öküzleri önümüze katarak işte şu derenin kıyısında birleşmiştik. Hayvanlar yayılırken; sekiz-on yaşlarındaki biz ikimiz elimizdeki sopalar ve yerden topladığımız taşlarla ne oyunlar oynamıyorduk ki? Havaya   değnek fırlatmacık, çay taşıyla yassı taş ve mırzık (üstüste konulmuş üç-dört kişik taş) devirme, üçtaş, ontaş; daha ne oyunlar uydurumuyorduk akşamı etmek için!...Otuz yılı geçti doğup büyüdüğüm köyümü görmeyeli. Şu levhanın önünde oturup bekleyeyim; elbet akşam olmadan köylülerden birine rastlarım, birlikte konuşarak gideriz. İnşallah yaşıtlarımdan biri olur, yoksa gençleri tanıyamam. (Levhanın dibine oturup, belini direğe yaslar, ayaklarını uzatırken) Ne de yorulmuşum! Kitabımı okuyayım biraz daha. (Uzanıp, sağ yanındaki sırt çantasından kitap çıkarırken) 2.yüzyılda yaşamış şu Samsatlı Lukianos doğrusu çok zeki, kendini iyi yetiştirmiş; zamanının tüm bilgilerini, inanç ve felsefe akımlarını çok iyi incelemiş bir yazar. Tarihiyle birlikteYunan pantheonunu, yani Tanrılar dünyasını, dönemin felsefe akımlarını ve filozofları derinlemesine bilmeden bu ironic, eleştirel olduğu kadar da anlaşılması kolay bu diyaloglar yazılamaz. (Kitabı karıştırarak) Neyse, nerede kalmıştım? Menippos ile Kerberos (Üç başlı Cehennem Köpeği) konuşmalarını bitirmiş, Menippos ile Kayıkçı Kharon’a gelmiştim. Daha çok da Öbür Dünyaya Yolculuk’u (Kataplous’u) merak ediyorum... (Susar ve sessizce kitabı okumaya başlar. Birkaç saniye içerisinde kitap elinden kayarken yırtılmış kapağı kapattığı parmakları arasında kalır ve kafası önüne düşer. Horultuyla uyumaya başlar ve düş sahnelerine geçilir.)

Kitabın devamını pdf okuyabilirsiniz