Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Zemzem Kuyusuna İşeyen Adam

Kıytırığın biri tanınsın ister
Dünya kendisini hep ansın ister

Düşünür tarihe nasıl geçmeli
Bunun için hangi yolu seçmeli

Yararsız lüzumsuz adamın biri
Yüzünü karartmış kalbinin kiri

Kafası hep hep itliğe çalışır
Nerde kötülük var onu alışır

Acaba nasıl bir olay yaratsa
Ki kendini şu dünyada tanıtsa

Önce demiş ki bir Hacı olayım
Takke namaz bir yolumu bulayım

Kabe'yi dolanmış şeytan taşlamış
Hacı olmakla tatmin olmamış

Kendi gibi milyonlarca Hacı var
İçlerinde meşhur olmuş kaçı var

Düşünmüş taşınmış kararın vermiş
Zemzem kuyusunun başına varmış

Kafaya bir meşhur olmayı koymuş
Çıkarıp kuyunun içine siymiş

Ordaki Hacılar koşuşturmuşlar
İşeyen adamı parçalamışlar

Adam meşhur olmuş ya olmasıyla
"Zemzeme İşeyen Adam" sanıyla
Dünya bu adamı iyi tanımış
Gerçek adını artık anmamış

Derviş Baba der yapılan işle
Tanınmak istersen iysinden işle