Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Deruni'den Derince Öğütler

Bektaşi ozanı Deruni Baba
Geldi konuk oldu bu sayfamıza

Her dörtlükte ders veriyor insana
İnsanlığı bir kenara atana

Her dizede derince bir anlam var
Bu anlamı anlamıyanlar davar :

Cahili camiye imam etseler
Anın ardı sıra cemaat olmaz
Kendin bilmeyene üç tuğ verseler
Anda bir merhamet inayet olmaz

Hünerin yok ise meydana çıkma
Kalb evi kabedir bir taşın yıkma
Yalancı adamın sözüne bakma
Gösterse keramet şefaat olmaz

Varma muhannetin üstüne yeter
Kahraman olur da karşında biter
Söz insan olana ölümden beter
Aslı bozuklarda namıs ar olmaz

Çingende bulunan kalburla elek
Ayıda bed çehre eşekte kulak
Gerçek bir insana düşerse dilek
Anlar kemal ehli muhannet olmaz

Yalancı adamın dinlenmez sözü
Meydan-ı hünerde karadır yüzü
Başına vursalar yüzbin topuzu
Eski adetinden feragat olmaz

Bazı adam vardır her söze uyar
Körün gözü görmez kulagı duyar
Merkebe vursalar donanmış eyer
Çalsan üzengiyi yeğin at olmaz

Kimisi dangalak kimisi bengi
Doğru sözlü olur yiğidin kendi
Eğer bulunmazsa kafanın dengi
Olur olmaz ile muhabbet olmaz

Deruni'nin kalbi misal-i Derya
Var ise metahın haydi çık söyle
Hasmım kadıysa da güvenim halka
Andan gayrisine şikayet olmaz

Deruni'nin derince ögütleri
Çatlatacak kalbi kara itleri

Derviş Baba derki küfredenleri
Muhatap alırsan yükselir yeri