Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Dostun Bahçesinde

Dostun bahçesinde üç ağaç gördüm
Dostluk sevgi şifa yüklü herbiri
Ağaçların meyvasından kopardım
Dostluk sevgi şifa yüklü herbiri

Meyvasız çiçeksiz kalmaktan bezdim
Varıp dost bahçesin bir daha gezdim
Bu üç meyvayı da ardarda yedim
Dostluk sevgi şifa yüklü herbiri

Elma dostluk nar sevgi turunç da şifa
Derviş Baba dostlar getirmiş sefa
Hiç seven eliyle sunar mı cefa
Dostluk sevgi şifa yüklü herbiri
3/III/1993