Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Hazır Olursan Huzur Bulursun

Şu dünyayı bir bahçeye benzetsen
Meyva yetiştirsen çiçek bezetsen
Serip sergileyip dosta izletsen
Ab-ı hayat içmiş Hızır olursun

Bu dünya yalandır diyen haltetmiş
Öte dünya ile seni uyutmuş
Sen oyalanırken yükünü tutmuş
Başkaldır onlara huzur bulursun

Son nefesine dek dolu yaşamak
En doğruya giden yolu yaşamak
Çirkin Sağ'ı değil Sol'u yaşamak
Amacın olursa huzur bulursun

Derviş Baba doğru bildiğin yaptı
Benlik gömleğini sıyırıp attı
Tanırsan zulümü sana kim yaptı
Onu devirmeğe hazır olursun