Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Kızılbaşız Biz

İnsan dediğimiz yüce yaratık
Biz mevcudiyeti onda aradık
Onu tanrı bilip secdeye vardık
Alevi Bektaşi Kızılbaşız biz

Dünyaya bir başka türlü bakarız
Sevgi ateşiyle gönül yakarız
Kaynağımız duru coşkun akarız
Alevi Bektaşi Kızılbaşız biz

Ehlibeyt sevgisi başlangıcımız
Kırklar simgemizdir Ali tacımız
Ol imam Hüseyin büyük acımız
Alevi Bektaşi Kızılbaşız biz

Hacı Bektaş Veli serçeşmemizdir
Bize ışık veren güneşimizdir
Yetmiş iki millet kardeşimizdir
Alevi Bektaşi Kızılbaşız biz

Tarihte direndik hep haksızlığa
Her ne ki götürür kör karanlığa
Zulmün karşısında kalktık ayağa
Alevi Bektaşi Kızılbaşız biz

Yunus Tapduk Saltuk yaydı namımız
İşte Kaygusuz'la Abdal Musa'mız
Nesimi Bedreddin Pir Sultan'ımız
Alevi Bektaşi Kızılbaşız biz

Cem'imizde dem var binimiz biriz
Nefes deyiş söyler gülbenk çekeriz
Saz çalar coşarak semah döneriz
Alevi Bektaşi Kızılbaşız biz

"Şeriat oğlanı bize tan eyler"
Der Yunus, ağzına geleni söyler
Gece Cem'imize buyrunuz beyler
Alevi Bektaşi Kızılbaşız biz

Derviş Baba fenalık mı eyledi
Yalnız gerçekleri tekrar eyledi
Çok ozanlar geldi çalıp söyledi
Alevi Bektaşi Kızılbaşız biz

11/I/1993