Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Gönüle Serzeniş

Göklerde kuşlar gibi
Uçmak isteyen gönül
Yollarda şaşkın gibi
Koşmak isteyen gönül

Sevmek ister seversin
Dosttan silleyi yersin
Dağlar özgürlük dersin
Aşmak isteyen gönül

Ülkeleri yönetmek
Toplumlara hükmetmek
Yıldızlara yükselmek
Çıkmak isteyen gönül

Güzel yemekler yemek
Güzel giysiler giymek
Güzelleri seyretmek
Sevmek isteyen gönül

Bazan emeğim dersin
Bazan paralar yersin
Sen çiğ bir serserisin
Pişmek isteyen gönül

Sağda solda dolaşıp
Çamurlara bulaşıp
Her bir fikre sataşıp
Deşmek isteyen gönül

Sevda gelir serine
Kul olursun birine
Kalbinin taht yerine
Geçmek isteyen gönül

Gücün az dileğin bol
Gönül biraz uslu ol
Derviş Baba'ya bir yol
Çatmak isteyen gönül

26/12/1992