Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Ne Yapmak Gerek?

İşit güzel talip kulak ver bana
Baştan Ehli Beyti tanıman gerek
Muhammed'in abasının altına
Alıp sevdiklerin hep anman gerek

Muhammed Mustafa kızı Fatıma
Ali Hasan Hüseyin'i unutma
Ve bunlara Beşler denilir ama
Cibril'i de araya sokman gerek

Ali Seyfullah'tır Hasan mücteba
Şehid Hüseyin'im Zeynel'el aba
Bakır'ı bilmeye çok göster çaba
İmam Cafer'den de ders alman gerek

Musayı Kazım'la Aliyyül Rıza
Muhammed Taki'ye varalım arza
Aliyyün Naki de hayırlar yaza
Diye Askeri'ye ulaşman gerek

Muhammed Mehdi'yle Oniki tamam
Onlara kıyanı rahmetle anmam
Yezid'e Mervan'a lanetten kalmam
Derviş Baba yola baş koyman gerek

20/12/1992