Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

İnsan-ı Kamil Olmak

"Bir oturup pir oturan" erenler
Mahrum kalmaz Dergah'a yüz sürenler
Yüzüne bakıp da Hakk'ı görenler
İnsan-ı Kamil'dir bunu bilesin

"Kul hakkını yememek" ne demektir
İnsan kardeşleri sömürmemektir
Gerçek değer olan yüce emektir
Der İnsan-ı Kamil bunu bilesin

Yol ve yordamını unutma ey can
Kurtuluşun burda sözüme inan
Pir Bektaş Veli'nin yoluna uyan
İnsan-ı Kamil'dir bunu bilesin

Dar'a çek özünü döktür heybeni
Mürşid huzurunda arıt kendini
Derviş Baba öldürdünmü nefsini
İnsan-ı Kamil'sin bunu bilesin

20/12/1992