Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Dergaha Doğru

Alevi canlarım birliğe doğru
Haydi yürüyelim zamanı geldi
Yönümüz ol ulu Dergah'a doğru
Döndürüp koşalım zamanı geldi

Pirler piri Hacı Bektaş dergahı
Varalım niyaza sürelim rahı
Hünkar'ın donunda ol Ali şahı
Cara çağıralım zamanı geldi

Sevgiden hasıldır Muhammed nebi
Sevgi denizinin bulunmaz dibi
Gökte semah dönen turnalar gibi
Dergaha koşalım zamanı geldi

Derviş Baba yüzün Dergah'a döndü
Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi gördü
Nesl-i Evliyanın izini sürdü
Gerçek iz sürmenin zamanı geldi

13/XII/1992