Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Candan Merhaba

Haydi canlar bir olup toplanalım
Ali sofrasını hemen kuralım
Birlik lokmasına ortak olalım
Merhaba birliğe candan merhaba

Sofranın dolunun sahibi Ali
Aynı donda geldi Bektaşı Veli
Dirliğimiz veren Muhammed Ali
Birliğe dirliğe candan merhaba

Saki sun doluyu "Aşk ola!" deyip
"Gittiği yer gam gasavet görmeyip"
Sağlık neş'e versin, sen ben demeyip
Birliğe dirliğe candan merhaba

Derviş Baba oturalım duralım
"Kov gaybet etmeyip" hatır soralım
"Gerçeğe hü!" deyip Pire varalım
Birliğe dirliğe Pire merhaba

5/XII/1992