Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Deme Dost

Dağlar karlı aşılmaz
Yollar çamur koşulmaz
Kapı paslı açılmaz
Deme sakın deme dost

Uğraş hele açarsın
Niye işten kaçarsın
Yol iz bilmez naçarsın
Deme sakın deme dost

Derviş Baba gönülden
Çıkmış ne gelir elden
Gönül geçmiş güzelden
Deme sakın deme dost

17/XI/1992