Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Cemimiz Var

Kar yağdı yollar kapandı
Dede gelmiş Peyik saldı
Çağrı lokması dağıldı
Taliplerim cemimiz var

Küsülü durma barışın
Dostça sevgiyle sarışın
Gel erenlere karışın
Bacılarım cemimiz var

Musahibleriyle bile
Erler bacılar elele
Sevgiyle gönül gönüle
Taliplerim cemimiz var

Dedemiz oturdu posta
Dua verdi Rehber dosta
Zakir saz çalmakta usta
Bacılarım cemimiz var

Kapıcı kapıda durdu
Cemi zahidden korudu
Gözcü sesleri susturdu
Taliplerim cemimiz var

Muhammed Ali cemine
Pir Hacı Bektaş demine
Koşun gelin Cemevi'ne
Bacılarım cemimiz var

Kimse eli boş gelmesin
Lokmalar niyazlar versin
Canlar ortaklaşa yesin
Taliplerim cemimiz var

Hem demimiz hem cemimiz
Bu bizim ibadetimiz
Derviş Baba der geliniz
Görülelim cemimiz var

13/XI/1992