Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

İnci Mercan Saçılır

Mürşid huzurunda dar'a durunca
Günahlar kusurlar yere saçılır
Pirler Meydan açıp sual sorunca
Kaçılmaz sorgudan diller açılır

"El gövdede kaşınan yeri bilir"
Destur verilince Talip dillenir
Arınır günahtan yüzü güllenir
Yüzler güler gözden ışık saçılır

Cemdeki erenler izin verince
Sofular bacılar razı gelince
Dar bitip de Dede gülbeng çekince
Semahlar dönülür gökte uçulur

Tanrının varlığı insanda kaim
Tanrı-insan- doğa birliği daim
Diyor Derviş Baba ben Aleviyim
Cemimizde inci mercan saçılır

12/XI/1992