Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Bu Bilim Çağında

Üç din der evrenin bir sahibi var
Yeri yurdu yoktur ve ne cismi var
Kimseye görünmez ne de sesi var
Tanrı Allah God (Gad) Dieu(Diö) Deus Theos...

Peygamber göndermiş yüzyirmi dört bin
Kafidir siz yirmi sekizin bilin
Musa İsa Muhammed'i yüceltin
Tanrı Allah God Dieu Deus Theos...

Musa Tur'da od içre sesin duymuş
İsa Meryem'den olan oğluymuş
Muhammed'se gördüğünü buyurmuş
Tanrı Allah God Dieu Deus Theos...

İlk yarattığı insan Adem'miş
Meleklere ona tapının demiş
Sonra birden bire günah yüklemiş
Tanrı Allah God Dieu Deus Theos...

Şeytan iyi yapmış elma yedirmiş
Adem ile Havva'yı seviştirmiş
Sana kalsa dünya ıssız kalırmış
Tanrı Allah God Dieu Deus Theos...

Kur'an İncil Tevrat birbirin izler
İçinde yazılı benzer bilgiler
Peygamberler döktürmüşler inciler
Tanrı Allah God Dieu Deus Theos...

Yılın hesaplasan onbini geçmez
Bu yalan tasından insan su içmez
Dört milyon önceki Lucy'yi bilmez
Tanrı Allah God Dieu Deus Theos...

Alevice yaklaşıp tanrısına
Derviş Baba tapar kamil insana
Bu bilim çağında gerek yok sana
Tanrı Allah God Dieu Deus Theos...

28/X/1992