Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Derviş Olan Hırka Giymez Taç Takmaz

Gerçek derviş kime derler ha kime
Derviş olan hırka giymez taç takmaz
Sor gönül yarasın saran hekime
Derviş olan hırka giymez taç takmaz

Derviş dediğimiz kamil insandır
Öğrenmeyi seven alim insandır
Kızıp köpürmeyen halim insandır
Derviş olan hırka giymez taç takmaz

Dervişler oturup kalkmasın bilir
Dupduru su olup akmasın bilir
Rıza malı alıp satmasın bilir
Derviş olan hırka giymez taç takmaz

Dervişler havadan uçarak geçmez
Tekke bekleyip de çorbayı içmez
Üretir emeksiz bir lokma yemez
Derviş olan hırka giymez taç takmaz

Hünkar der "dervişlik taçda değildir"
"Hararet nardadır sacda değildir"
Bir lokma bir hırka hiç de değildir
Derviş olan hırka giymez taç takmaz

Derviş sömürenin karşısındadır
Irası zalimi sarsışındadır
Malı mülkü gönül çarşısındadır
Derviş olan hırka giymez taç takmaz

Derviş Baba adın derviş koymakla
Derviş olamazsın şekle uymakla
Ancak yaklaşırsın özde duymakla
Derviş olan hırka giymez taç takmaz