Oku, bilgilen, fikir sahibi ol; zihnin ve gönül dünyan zenginleşsin! Dr. Ismail Kaygusuz

Elde Değil

Yazma artık diyorsun
Yazmamak elde değil
Sevgimden ürküyorsun
Sevmemek elde değil

Gel yaklaş anlaşalım
Mesafeler aşalım
Ruh- beden sarışalım
Dememek elde değil

Hayat hızla geçiyor
Taneleri seçiyor
Aşk urbası biçiyor
Giymemek elde değil

Sev beni demelisin
Bana güvenmelisin
Ve karar vermelisin
İvmemek elde değil

Derviş Baba sev ama
Sevmiyorsa zorlanma
Gel kaderden sızlanma
Sövmemek elde değil

17/XI/1992